Bancuri Sadice: cele mai noi

bancuri: 1 - 10 din 158


M-a prins vârsta majoratului în trenul de Constanþa. Problema e cã atunci când plecasem din Braºov abia împlinisem 17 ani.
ªi am mai auzit cã o femeie a nãscut în trenul ce venea de la Iaºi. Când a ajuns la Timiºoara, copilul era suficient de mare, aºa cã a mers la ºcoalã în clasa pregãtitoare. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 3 Octombrie 2014
Nota 8.0 din 6 voturi


Nou autoturism ecologic, pe sânge.
În România a fost introdus un nou model de autoturism ecologic, care funcþioneazã cu... sânge. Noul combustibil permite astfel ºoferilor sã evite staþiile de alimentare cu combustibil pe bazã de petrol, rezervorul auto putând fi umplut prin simpla tãiere a venelor de la o mânã. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 26 Iulie 2014
Nota 8.0 din 6 voturi


Pacientul se trezeºte dupã operaþia de amputare a unei urechi ºi descoperã cu groazã cã nu o mai avea nici pe cea sãnãtoasã.
La cererea expresã, vine doctorul în salon, val-vârtej, ºi i se comunicã pacientului faptul cã operaþia a fost un real succes, ºi tocmai de aceea a trebuit sã i-o amputeze ºi pe cea de-a doua!
- Stiti, operaþia a fost transmisã video, LIVE, pentru studenþii mei de la facultate, ºi pentru cã aplauzele erau foarte mari, a trebuit sã le ofer un bis! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 21 Iulie 2014
Nota 8.2 din 6 voturi


Realitate neagrã, din pãcate...
- De ce sunt atâtea biserici in România?
- Ca sã aibã unde sã-ºi facã pietonii rugãciunea înainte de a traversa strada, iar ºoferii înainte de a traversa intersecþia, calea feratã, ºi în general drumurile din þarã... : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 19 Iulie 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


Condamnatul la moarte e întrebat:
- O ultimã dorinþã?
- O cafea neagrã, vã rog, dar fãrã pic de zahãr, cã am diabet... : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 19 Iulie 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


Un avion de pasageri se înscrisese pe panta de aterizare. Operatorul din turnul de control cautã sã ia legãtura cu el.
- Zborul 3428, aici turnul de control, recepþie!
Nimic. Tipul încearcã din nou.
- Zborul 3428, aici turnul de control, recepþie!
Dupã mai multe încercãri, o voce îi rãspunde:
- Turnul de control (bip). Aici zborul 3428 (bip)...
- Sunteþi comandantul aeronavei?
- Nu (bip). Comandantul joacã table cu (bip) stewardesele.
- Atunci, eºti copilotul?
- Nu (bip). Copilotul e la WC.
- Radiotelegrafistul?
- Radiotelegrafistul (bip) a deschis geamul ºi vomitã... prea mult whisky.
- ªi atunci, tu cine eºti?
- Eu [...] citeste tot

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 18 Iulie 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


Ieri, am stat cu colegii mei în jurul focului, am bãut vin fiert ºi am cântat colinde. Astãzi, am fost daþi afarã din Detaºamentul de Pompieri. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 10 Iunie 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


Tot restul vieþii. Un instructor de paraºutism face instructajul cu câþiva începãtori. Unul dintre ei întreabã:
- ªi dacã nu mi se deschide paraºuta principalã ºi nici cea de rezervã, cât timp voi mai zbura pânã la pãmânt?
- Pentru tot restul vieþii! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 6 Mai 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


În sat, la discotecã:
- Domniºoarã, dansezi?
- Nu.
- Atunci hai sã ne ajuþi sã împingem un tractor. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 6 Aprilie 2013
Nota 8.3 din 6 voturi


Un bãiat fura mere dintr-o grãdinã. Vine paznicul, îl vede... dupã ce-l prinde, îl þine strâns de "locul sensibil" (ouþe) ºi îl interogheazã:
– Cum te cheamã?
Bãiatul tace. Paznicul strânge pumnul mai tare:
– Cum te cheamã?, te-am întrebat.
Iarãºi liniºte. Paznicul strânge cu toatã puterea, mai mai sã crape ouãle bãiatului:
– Pentru ultima oarã te întreb, cum te cheamã?
– Ion – spune încetiºor bãiatul.
– ªi de ce ai tãcut pânã acum?
- Îs mut... : : deschide bancul

Categoria: Bancuri Sadice
Pe site din data de: 9 Ianuarie 2013
Nota 9.0 din 7 voturi

sus