Intrebari si Raspunsuri: cele mai noi

bancuri: 1 - 10 din 184


- Cum îþi dai seama gã te-ai îngrãºat excesiv?
- Pe fiecare din hainele tale nu mai scrie "Made in China" sau "Made in Thailand", ci scrie: "Made in China, Thailand, Indonesia, Vietnam, Turkey and Algeria". : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 19 Martie 2015
Nota 7.4 din 7 voturi


Am ascultat o conversaþie interesantã, în bucãtãrie, între un ceai ºi un zahãr. Ce credeþi cã-i spunea ceaiul zahãrului?
- Fãrã tine, viaþa mea ar fi amarã. : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 11 Noiembrie 2014
Nota 8.0 din 5 voturi


ÎNTREBÃRI FÃRÃ ROST:

1. Ce faci?
Toþi rãspundem: "Bine". De fapt, ar trebui sã povestim ce am fãcut, ce facem ºi ce vrem sã facem.

2. Dormi?
Da, dorm! Vorbesc cu tine în somn.

3. Ai venit?
Nu, e doar fantoma mea. Eu sunt pe drum, acum vin.

4. Cum e la ºcoalã/muncã?
Cum sã fie, ca la orice ºcoalã sau la orice loc de muncã, nu a explodat nimic.

5. Eºti cu þigara în mânã ºi te întreabã cineva: "Tu fumezi?".
Nu, trag sã nu se stingã.

6. Mai trãieºti?
Nu, e doar imaginaþia ta, care îþi joacã feste.

7. Suni pe cineva ºi nu îþi rãspunde. Te sunã înapoi: "M-ai sunat?" [...] citeste tot

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 22 Aprilie 2014
Nota 9.1 din 9 voturi : : Comentarii: 2


Vrei sã ai rapid ºi simplu de douã ori mai mulþi bani?
Pune-i în faþa oglinzii. : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 9 Martie 2014
Nota 9.0 din 6 voturi


- Ce este un schelet?
- O persoanã care a început sã þinã regim, dar a uitat sã se mai opreascã. : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 5 Ianuarie 2014
Nota 8.3 din 7 voturi


- De ce atât de multã lume se strâmbã în poze?
- Pentru cã e mai bine sã pari urât(ã), strâmbându-te, decât sã stai normal ºi sã se vadã cã eºti urât(ã). : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 5 Ianuarie 2014
Nota 8.0 din 6 voturi


De ce este crocodilul mai mult verde decât lung?
Rãspuns:
Pentru cã este verde ºi pe lungime ºi pe lãþime, însã lung este doar pe lungime! : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 3 Octombrie 2013
Nota 7.3 din 6 voturi


- Cum se castreazã un frigider?
- Se scoate din prizã ºi se iau ultimele douã ouã! : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 19 Iulie 2013
Nota 8.4 din 8 voturi


De ce merg unele femei legãnându-se?
Pentru cã nu au barã de direcþie. : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 19 Iulie 2013
Nota 8.0 din 7 voturi


Dupã o searã romanticã am condus-o acasã. Chiar înainte sã treacã pragul, s-a întors cãtre mine, m-a sãrutat ºi mi-a ºoptit:
- Ce-ai zice sã rãmâi aici peste noapte?
- Nu, mulþumesc, i-am zis în timp ce mã îndreptam cãtre staþia de autobuz.
...
Acum, între noi fie vorba, ce era sã fac eu singur toatã noaptea în faþa uºii? : : deschide bancul

Categoria: Intrebari si Raspunsuri
Pe site din data de: 9 Iulie 2013
Nota 9.0 din 7 voturi

sus