Bancuri cu Evrei: cele mai noi

bancuri: 1 - 10 din 64


Sinagoga rãmãsese fãrã bani cu care sã mai ajute oamenii sãraci. Cutia milei era ºi ea goalã... Aºa cã a doua zi de dimineaþã, casierul lipi pe uºa sinagogii un bilet:
- O femeie cãsãtoritã din cartier are o legãturã cu un bãrbat necãsãtorit. Dacã pânã mâine dimineaþã nu apare o bancnotã de 100 în cutia milei, voi fi nevoit sã-i dezvãlui numele.
A doua zi cutia milei conþinea 30 de bancnote de 100, plus una de 50, cu un bilet: "Amânã pânã mâine, sã fac rost de bani!" : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 2 Martie 2015
Nota 8.0 din 7 voturi


Doi evrei, unul foarte bogat ºi unul mai sãrac, ajung sã se roage unul lângã altul în sinagogã.
Cel sãrac se ruga:
- Doamne, dã-mi 20 de mii de euro ca sã-mi cumpãr o tonetã cu care sã vând mici, ca sã câºtig bani sã pot sã-mi întreþin familia.
Cel bogat se ruga:
- Doamne, dã-mi 20 de milioane de euro, ca sã pot sã mai cumpãr acþiuni la banca unde sunt investitor ºi sã devin astfel acþionar majoritar, ca sã pot sã-mi întreþin familia.
Tot rugându-se ei cu ardoare, la un moment dat, cel bogat se întoarce cãtre cel sãrac ºi îi spune:
- Auzi, ia 20 de mii de euro de la mine ºi lasã-L pe Dumnezeu sã se concentreze! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 25 August 2014
Nota 9.0 din 6 voturi : : Comentarii: 1


Un evreu vine la barman ºi-i spune:
- Vezi paharul ãla de acolo? Pun pariu pe 300 de euro cã mã piº în el fãrã sã dau o picãturã pe jos.
Barmanul:
- Nu te cred, hai sã facem pariu.
Se piºã evreul peste tot, inclusiv pe barman, dar nu nimereºte paharul.
Barmanul, bucuros, începe sã râdã.
Evreul se duce în spate ºi vorbeºte cu doi prieteni, dupã care vine înapoi, vesel.
Barmanul îl întreabã, nedumerit:
- De ce râzi, cã tocmai ai pierdut 300 de euro.
Evreul:
- Îi vezi pe clienþii de acolo? Am pus pariu cu ei pe 500 de euro cã mã piº peste tot, pe tine ºi pe bar ºi cã tu nu o sã fii furios, ba chiar ai sã râzi! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 18 Septembrie 2013
Nota 9.0 din 6 voturi


Un evreu ºi un român în finala "vrei sã fii milionar". La casele de pariuri 547 046 de oameni pariazã pe evreu ºi unul pariazã pe român. Vine finala, scorul foarte strâns ºi la ultima întrebare se blocheazã evreul, românul câºtigã.
Dupã aceea, ziariºtii îl întreabã pe evreu:
- Cum vã simþiþi dupã ce dv ºi atâþia oameni aþi pierdut atâþia bani?
- Ca un afacerist.
- Cum puteþi spune aºa ceva?
- Eu ºtiam întrebarea, dar cine credeþi cã a pariat pe român? : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 10 Martie 2013
Nota 8.9 din 9 voturi


De 60 de ani un bãtrân mergea zilnic la Zidul Plângerii, din Ierusalim. Despre acest bãtrân aude ºi o reporterã de la CNN ºi se hotãrãºte sã-i ia un interviu.
Ajunge ea la Zid ºi aflã care este bãtrânul. Dupã 45 de minute bãtrânul îºi terminã rugãciunea ºi reportera
îl abordeazã pentru a-i lua interviul:
- Scuzaþi-mã, eu sunt reporterã la CNN ºi mã numesc Rebecca Smith. Dvs. cum vã numiþi ?
- Moritz Fishbein.
- De când veniþi la Zidul Plângerii?
- Aproximativ de 60 de ani.
- De 60 de ani! ªi pentru ce vã rugaþi?
- Mã rog ca evreii, creºtinii ºi musulmanii sã trãiascã în pace. Mã rog sã nu mai fie rãzboaie ºi [...] citeste tot

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 7 Ianuarie 2013
Nota 9.3 din 10 voturi


Afacere in Israel... Un vanzator de
Coca Cola se intoarce dezamagit din
Israel, unde voia sa inceapa o afacere.
Un prieten il intreaba: - De ce nu
ai avut succes la israelieni? Omul
raspunde: - La ...Afacere in Israel...
Un vanzator de Coca Cola se intoarce dezamagit din Israel, unde voia sa inceapa o afacere. Un prieten il intreaba:
- De ce nu ai avut succes la israelieni?
Omul raspunde:
- La inceput am fost convins ca totul va merge bine. Dar am avut o problema. Nu cunosteam limba ebraica. Astfel, m-am gandit sa folosesc un mesaj compus din trei postere.
Primul poster: Un individ zace pe nisipul fierbinte al unui desert, complet epuizat.
Al doilea poster: Omul bea Coca Cola.
Al treilea poster: Se reface imediat si alearga revigorat.
Aceste postere au fost amplasate peste tot in localitate.
- Grozav! Ar fi trebuit sa mearga super! zice prietenul. [...] citeste tot

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 28 Noiembrie 2012
Nota 9.0 din 6 voturi


Efraim cu Moºe s-au dus la oraº, unde au fãcut-o latã: au mâncat la restaurantele necuºer, s-au destrãbãlat. La întoarcere, un "binevoitor" i-a turnat la rabin, care i-a pedepsit: opt zile sã umble cu boabe de fasole în pantofi.
În a patra zi a pedepsei cei doi se întâlnesc pe uliþele satului; în timp ce Iossel ºchiopãta rãu de tot, Moºe mergea de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat.
- Ce faci, Moºe, doar nu ai îndrãznit sã nu respecþi ordinul rabinului?
- Sigurã cã îl respect, dar el nu ne-a interzis sã fierbem fasole! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 1 Noiembrie 2012
Nota 9.0 din 6 voturi


Iþic, care are 80 de ani, aflã cã nevastã-sa Rifca, în vârstã de 18 ani, va naºte un copil. Nedumerit, merge la rabin.
- Rabi, cum se poate aºa ceva?
Dupã câteva clipe de gândire, rabinul îi spune:
- Uite, Iþic, am sã-þi dau un exemplu. În Sahara se plimbã un bãtrân cu o umbrelã veche ºi stricatã. Deodatã, apare un leu fioros. Bãtrânul duce, de fricã, umbrela la ochi ºi face "pac!". ªi minune, leul cade mort. Ei, ce crezi, cum se poate aºa ceva?!
- Poate cã în spatele bãtrânului o fi apãrut un tânãr vânãtor cu o puºcã fainã ºi el a tras cu adevãrat.
- Exact! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 1 Noiembrie 2012
Nota 9.0 din 6 voturi : : Trimis: o data


- Intrã Natan, intrã, nu-þi fie fricã. câinele e castrat.
- Da' ce, crezi cã mã violeazã? Mie îmi e cã mã muºcã! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 1 Noiembrie 2012
Nota 8.0 din 6 voturi


Raºela ºi Moritz trebuie sã plece în America, dar n-au bani decât pentru un singur bilet.
Pleacã Raºela ºi dupã puþin timp Moritz primeºte 100 de dolari într-o scrisoare. Dupã vreo 3 zile, 200 de dolari, apoi, 500, apoi 800, apoi, 1000.
Moritz pleacã ºi el în America fãrã s-o anunþe pe Raºela, ca sã-i facã o surprizã.
Intrã la hotelul unde locuieºte Raºela ºi-o gãseºte goalã în pat cu un tip.
- El þi-a dat suta de dolari pe care mi-ai trimis-o? - strigã furios Moritz.
- Da.
- ªi cei 200 de dolari, tot de la el îi ai?
- Da.
- ªi cei 500, ºi mia de dolari, tot el þi i-a dat?
- Da.
- Înveleºte omul, cã rãceºte. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Evrei
Pe site din data de: 1 Noiembrie 2012
Nota 9.0 din 6 voturi

sus