Bancuri cu Vedete, Celebritati: cele mai noi

bancuri: 1 - 10 din 132


Ce întrebare ar fi primit din public, la o emisiune TV, Cenuºãreasa, dacã ar mai fi trãit în zilele noastre:
- Dacã pantoful þi se potriveºte perfect, doar þie, de ce îþi cade de pe picior la miezul nopþii, exact atunci când trebuia sã fugi acasã de la bal, urmãritã de prinþul cel frumos? Nu e asta dovada unui act premeditat ºi bine executat, parte a unui plan de marketing bine gândit de cãtre staff-ul tãu de mãritiº, pentru a te victimiza, a crea suspans ºi a atrage atenþia întregului regat asupra unei poveºti altfel destul de banale? : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 12 Noiembrie 2014
Nota 8.0 din 6 voturi


La Sarmizegetusa, Decebal inspecta cu Deceneu tributul plãtit de dacii din întreaga þarã.
- Ce mi-au trimis dacii de la Danubiu? întrebã Decebal.
- Din rodul BRAZDEI, niºte PRAZ!
- Frumos, rãspunse Decebal. Dar dacii de la câmpie?
- Cel mai frumoz MÂNZ!
- E frumos, aºa e, spuse Decebal. Îi vom spune Gerula. Dar dacii de la munte?
- Niºte BRÂNZÃ ºi niºte piei de VIEZURE.
- Excelent. Dar dacii mei de la Pontul Euxin?
- Dacii din Tomis, rãspunse Deceneu, l-au trimis pe MAZÃRE. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 2 Decembrie 2013
Nota 8.0 din 5 voturi


Warren Buffet la un interviu:
- Care e secretul succesului dvs?
- Rãbdarea, prietene, rãbdarea, ºi încã o datã, rãbdarea...
- Dar eu pot sã numesc o mie de activitãþi în care rãbdarea nu te ajutã.
- Spre exemplu??
- Hmm... sã transporþi apã în sitã.
- Greºeºti; pur ºi simplu trebuie sã aºtepþi iarna. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 18 Iunie 2013
Nota 9.0 din 7 voturi


O doamnã, rugându-l pe Albert Einsetin s-o caute mai târziu la telefon, a precizat cã numarul ei este greu de memorat: 24361.
- Ce vedeþi greu în asta?!? se mirã savantul. Douã duzini ºi 19 la pãtrat, nimic mai mult! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 10 Aprilie 2013
Nota 8.0 din 6 voturi


Albert Einstein avea un ºofer pe care îl lua la toate conferinþele ºi discursurile lui, ca sã nu îl lase sã aºtepte în maºinã. Dupã ani buni de participare la discursurile geniului, ºoferul a învãþat pe dinafarã tot ce ce spunea Einstein, aºa cã i-a cerut sã îl lase ºi pe el sã þinã un discurs în locul lui. Acesta a fost de acord.
La discurs, dupã ce terminã tot de spus ºi este aplaudat, un domn îi pune o întrebare foarte încâlcitã ºi complicatã. ºoferul, nepierzându-se cu firea, a rãspuns fãrã sã ezite:
- Sã ºtiþi cã aceastã întrebare este atât de uºoarã încât îl las pe ºoferul meu, care se aflã acolo (arãtând [...] citeste tot

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 10 Aprilie 2013
Nota 9.0 din 6 voturi


Lui Albert Einstein îi plãceau filmele cu Charlie Chaplin. Aºa cã îi scrisese marelui cineast:
- Filmul dumneavoastrã "Goana dupã aur" e apreciat ca mesaj în lumea întreaga ºi în mod sigur veþi rãmâne în istorie.
Chaplin i-a rãspuns:
- Vã admir ºi mai mult. Teoria relativitãþii creatã de dumneavoastrã n-o înþelege nimeni în lume ºi totuºi aþi intrat deja în istorie. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 10 Aprilie 2013
Nota 8.0 din 5 voturi


Daca dopajul este interzis pentru sportivi, de ce n-ar fi si PhotoShop-ul interzis pentru vedete? : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 25 Noiembrie 2012
Nota 9.0 din 7 voturi


Trei Sud Est, Paula Seling si Directia 5 se hotarasc sa formeze o noua trupa sub numele de Trei Seling in 5 directii. : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 5 Decembrie 2011
Nota 8.4 din 11 voturi


Bill Gates ii spune lui Steve Jobs:
- Am fost ieri la o banca si am vorbit despre un imprumut.
La care Steve Jobs, nedumerit:
- La ce iti trebuie imprumut??
- Nu eu am nevoie, ci banca! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 11 Noiembrie 2011
Nota 7.5 din 6 voturi : : Trimis: o data


- Cine a introdus acupunctura în þara noastrã?
- Vlad Þepeº! : : deschide bancul

Categoria: Bancuri cu Vedete, Celebritati
Pe site din data de: 2 Octombrie 2011
Nota 9.0 din 6 voturi

sus